Τιμοκατάλογοσ

λογισμικο

Economy
30€
Υποστήριξη: Συμπεριλαμβάνεται
Delivery-Takeaway
Αποθήκη-Ταμεία
Απεριοριστοι χρήστες
Deluxe
50€
Υποστήριξη: Συμπεριλαμβάνεται
Delivery-Takeaway
Αποθήκη-Ταμεία
Απεριοριστοι χρήστες
2 Άδειες Σερβιτόρων
2 Άδειες στατιστικών
Economy
400€
Υποστήριξη: 180€/Έτος
Delivery-Takeaway
Αποθήκη-Ταμεία
Απεριοριστοι χρήστες
Deluxe
700€
Υποστήριξη: 300€/Έτος
Delivery-Takeaway
Αποθήκη-Ταμεία
Απεριοριστοι χρήστες
2 Άδειες Σερβιτόρων
2 Άδειες στατιστικών