Πολιτική Αναβαθμίσεων

Οι πολιτική Αναβαθμίσεων της εταιρείας αποσαφηνίζει ,Ο Πελάτης που έχει ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης ετήσιο ή μηνιαίο έχει δικαίωμα να λάβει τις νέες εκδόσεις της εταιρείας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δε χρειάζεται νέες λειτουργίες, δεν είναι υποχρεωμένος να αναβαθμίσει την υπάρχουσα έκδοση του προγράμματος του.

Οι εκδόσεις αυτές διατίθενται ως release στο Site της εταιρείας είτε αποστέλλονται στο email του πελάτη με αναλυτικές οδηγίες για τη διεκπεραίωση αυτού. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεν είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν την αναβάθμιση της έκδοσης των Πελατών.

Οι εταιρεία αναλαμβάνει και δημιουργεί στο πρόγραμμα νέες πτυχές και καινοτόμες λειτουργίες. Η έκδοση του προγράμματος είναι μια και δεν δημιουργείται ξεχωριστή έκδοση μεμονωμένα για κάθε πελάτη.

Για οποιαδήποτε ιδέα η νέα λειτουργία από μεριάς των πελάτων, είναι δεκτή και αποστέλλεται με email στην εταιρεία. Για κανένα λόγο ο πελάτης δε δικαιούται να καλεί στα τηλέφωνα της υποστήριξης για να παραθέσει τις ιδέες του-ανάγκες του διότι αυτά λειτουργούν μόνο για επείγουσες βλάβες.

Εφόσον ο πελάτης έχει αποστείλει email στην εταιρεία για τις ανάγκες-ιδέες του. Το email αυτό αρχειοθετήστε και ελέγχετε για τη αναγκαιότητα του. Έπειτα η εταιρεία κρίνει εάν αυτό θα βγει ως release η θα απορριφθεί. Εφόσον μια αναβάθμιση κριθεί αναγκαία η επιθυμητή η εταιρεία δεν δεσμεύετε με κάποιο χρονικό περιθώριο υλοποίησης.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας-bug του προγράμματος η εταιρεία δεσμεύεται να το επιδιορθώσει με την δημιουργία νέας έκδοσης η οποία το διορθώνει, χωρίς πάλι να δεσμεύεται από κάποιο χρονικό περιορισμό.

*Ο όρος δυσλειτουργία-bug κρίνεται από έλεγχο των προγραμματιστών της εταιρείας μας.