Συμβόλαιο συντήρησης

H τεχνική υποστήριξη παρέχεται ως μέρος του συμβολαίου συντήρησης. Το συμβόλαιο συντήρησης είναι ένα συμφωνητικό διάρκειας  Χ  μηνών το οποίο εξασφαλίζει ότι λαμβάνετε την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεστε και ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία και πιο ενημερωμένη έκδοση των προγραμμάτων που έχετε αγοράσει. Ο αριθμός Χ ορίζεται βάση τιμολογίου. Συνήθως διατίθεται σε μηνιαίο ή ετήσιο.

Aποδεχόμενοι το συμβόλαιο συντήρησης δικαιούστε:

 • Αναβάθμιση στην τελευταία και πιο ενημερωμένη έκδοση των προγραμμάτων μας, μέσα στο χρόνο συμβολαίου συντήρησης.
 • Τεχνική υποστήριξη διάρκειας Χ μηνών μέσω τηλεφώνου, fax, email, web φόρμα υποστήριξης, απομακρυσμένου ελέγχου,Live Chat ή με επίσκεψή στα γραφεία μας.
 • Επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη λειτουργία των προγραμμάτων μας.

Η τηλεφωνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες 09:00 – 21:00.

Το συμβόλαιο συντήρησης ΔΕΝ περιλαμβάνει:

 • Τεχνική υποστήριξη λογισμικού-εξοπλισμού μη αγορασμένου από την Εταιρεία
 • Τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση κακής λειτουργίας του λογισμικού, λόγω επέμβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα
 • Τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση λόγω κακής χρήσης του εξοπλισμού από τον αγοραστή.
 • Τεχνική κάλυψη για απώλεια δεδομένων όταν δεν τηρούνται καθημερινά μέτρα ασφάλειας(Αντίγραφα ασφαλείας, Προστασία δικτύου, Συντήρηση εξοπλισμού,Antivirus)
 • Aλλαγές καταλόγου(τιμές, προϊόντα, κλπ)

1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1.1 Γενικοί όροι

Η εταιρεία δεσμεύεται να εξασφαλίζει τη συνεχή και απροβλημάτιστη λειτουργία των προγραμμάτων και να σας παρέχει τεχνικές πληροφορίες, βελτιώσεις, προσθήκες και διορθώσεις που αφορούν τα προγράμματα, εφόσον διαθέτετε ενεργό συμβόλαιο συντήρησης.

1.2 Ειδικοί όροι

Η συνεχής και απροβλημάτιστη λειτουργία εξασφαλίζεται με:

 • Παροχή τεχνικών πληροφοριών και απαντήσεις σε ερωτήσεις σας που αφορούν τις παραπάνω εφαρμογές, τηλεφωνικά ή μέσω email ή με επίσκεψή σας στην έδρα του κατασκευαστή τις εργάσιμες ημέρες και από 09:00 έως 21:00.

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράτυπη ή μη νόμιμη χρήση του λογισμικού προγράμματος από τον αγοραστή, καθώς και σε εξωτερικές παρεμβάσεις στο λογισμικό.

 • Με το παρόν συμβόλαιο συναινείτε να έχει εταιρεία έλεγχο μέσω απομακρυσμένου ελέγχου-remote και να μπορεί να επεμβαίνει χωρίς τη χρήση διαπιστευτηρίων παρά μόνο για χρήση της υποστήριξης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο πελάτης δε το επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με τα γραφεία της εταιρείας μας.
 • Την αποκατάσταση της λειτουργίας του προγράμματος σε περίπτωση προβλήματος που προέρχεται αποκλειστικά από το λογισμικό της εταιρείας (bug). Η αποκατάσταση περιορίζεται στη διάθεση νέας έκδοσης η οποία λύνει το πρόβλημα.
 • Σε περίπτωση που η εταιρεία υποψιαστεί υποκλοπή των προγραμμάτων η παρατυπία αυτών έχει το δικαίωμα κλειδώματος του λογισμικού μέχρι να αποσαφηνιστεί. Σε ακραίες περιπτώσεις η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαγράψει το λογισμικό.
 • Εάν σε περίπτωση μηναίου συμβολαίου δεν εξοφληθεί το συμφωνημένο ποσό τη συμφωνημένη ημερομηνία βάση τιμολογίου, η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να απενεργοποιήσει το πρόγραμμα παροδικά, μέχρι να γίνει η εξόφληση αυτού. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να γίνει πίστωση ή έκπτωση στα μηνιαία συμβόλαια.
 • Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη σε τυχόν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τρίτα προγράμματα.
 • H εταιρεία δε πρόκειται να διαρρεύσει τις συνομιλίες υποστήριξης μέσω Live Chat. Ωστόσο αυτές διαγράφονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Υπηρεσίες που δεν παρέχονται στο συμβόλαιο συντήρησης:

 • Επισκέψεις τεχνικού στην έδρα σας.
 • Έξτρα Σεμινάριο
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία μη σχετική με το λογισμικό
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για άλλο λογισμικό εκτός αυτού που έχει αγοραστεί.
 • Επέμβαση της εταιρείας του λογισμικού σε ηλεκτρονικά μέρη του Η/Υ.
 • Υποστήριξη σε περίπτωση κακής λειτουργίας λόγω επέμβασης στο λογισμικό από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία.
 • Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για απώλειας δεδομένων όταν δεν τηρούνται αντίγραφα ασφάλειας, σε περίπτωση ιού ή σε κακή λειτουργεία του υλικού (hardware).

1.3 Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη παρέχεται τηλεφωνικά, μέσω email και μέσω τηλεσυνδιάσκεψης εφόσον ο τελικός χρήστης έχει ενεργή σύνδεση στο ίντερνετ. Η τεχνική υποστήριξη αφορά συμβουλές για τη χρήση των λογισμικών που έχουν αγοραστεί και απάντηση σε ερωτήσεις που αφορούν τη χρήση των λογισμικών.

Στην τεχνική υποστήριξη ΔΕΝ περιλαμβάνονται:

 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την εκμάθηση των λογισμικών.
 • Βοήθεια για τη χρήση άλλων προγραμμάτων π.χ. του λειτουργικού συστήματος ή σχεδιαστικών προγραμμάτων άλλων εταιρειών.
 • Βοήθεια για τη χρήση λογισμικών της Εταιρείας που δεν έχουν αγοραστεί.

Για τη χρήση όλων των λογισμικών της dbsoft απαιτούνται οι παρακάτω ελάχιστες γνώσεις:

 • Χρήση Η/Υ και του λειτουργικού συστήματος Windows
 • Bασικές γνώσεις σχεδιασμού (draganddrop)

Η εταιρεία του λογισμικού δεν παρέχει τεχνική υποστήριξη ή βοήθεια για την εκμάθηση των δύο παραπάνω.

1.4 Κύκλος ζωής λογισμικού

Η εταιρεία δύναται να παρέχει τεχνική υποστήριξη (μέσω της διάθεσης βελτιωμένης έκδοσης για την αποκατάσταση προβλήματος) μόνο για την τελευταία (τρέχουσα) έκδοση των εφαρμογών καθώς δε διατηρεί πηγαίο κώδικα (sourcecode) ούτε και αρχεία εγκατάστασης (setupfiles) παλαιότερων εκδόσεων. Επίσης δε μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή αναβάθμιση των βάσεων δεδομένων από εκδόσεις παλαιότερες των πέντε (1) έτους στην τρέχουσα έκδοση.

1.5 Παράταση συμβολαίου

Το συμβόλαιο συντήρησης μπορεί πριν τη λήξη του και κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του αγοραστή να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος.

1.6 Ακύρωση συμβολαίου

Δε μπορείτε να ακυρώσετε το συμβόλαιο συντήρησης παρά μόνο σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της εταιρείας  όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως 3.

1.7 Λήξη συμβολαίου

Μετά το πέρας της διάρκειας ή την ακύρωση του συμβολαίου συντήρησης διατηρείτε την άδεια χρήσης των προγραμμάτων που έχετε αγοράσει, αλλά χάνετε το δικαίωμα παροχής των παραπάνω υπηρεσιών.

1.8 Aναδρομικότητα συμβολαίου

Σε περίπτωση υπογραφής νέου συμβολαίου συντήρησης μετά από διακοπή ή λήξη του προηγούμενου συμβολαίου συντήρησης για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έως 5 χρόνια, το κόστος υπολογίζεται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα μη τήρησης του συμβολαίου συντήρησης και με μέγιστη χρέωση για 2 χρόνια.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

2.1 Άδεια χρήσης

Τα προγράμματα πωλούνται με άδειες χρήσης. Μία άδεια χρήσης για κάθε πρόγραμμα για κάθε χρήστη. Για την προστασία των δικαιωμάτων του αγοραστή όπως προκύπτουν από το παρόν συμβόλαιο, ο κατασκευαστής σάς έχει διαθέσει κατόπιν συμφωνίας τους απαραίτητους κωδικούς ενεργοποίησης που δίνουν το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και έχουν καθαρά εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο αγοραστής φέρει πλήρως την ευθύνη σε πιθανή απώλεια, κλοπή ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση των αδειών χρήσης σε τρίτους εάν παραλείψει να ενημερώσει την εταιρεία. Ωστόσο μια φορά ανά έτος το λογισμικό ζητάει το κλειδί ενεργοποίησης για λόγος ασφαλείας και μόνο.

2.2 Αδειοδότηση

Στο τοπικό μηχάνημα ή σε αφαιρούμενο μέσο μπορεί να τοποθετηθεί μία άδεια χρήσης για κάθε πρόγραμμα .Δεν υποστηρίζεται η τοποθέτηση δύο ή περισσότερων μέσων στα οποία έχουν ενεργοποιηθεί άδειες χρήσης λογισμικού dbSoft στο ίδιο μηχάνημα. Επιτρέπεται όμως να τοποθετούνται άλλα αφαιρούμενα μέσα.

2.3 Φορητότητα άδειας χρήσης

Η άδεια χρήσης είναι πλήρως φορητή δηλαδή ο αγοραστής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να την μεταφέρει σε ένα αλλο μέσο κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία.

2.4 Απώλεια άδειας χρήσης

Εάν η άδεια χρήσης ή το αφαιρούμενο μέσο που την περιέχει χαθεί τότε ο αγοραστής επικοινωνεί με τον κατασκευαστή του λογισμικού και ο τελευταίος αντικαθιστά την άδεια χρήσης, ακυρώνοντας την απωλεσθείσα άδεια χρήσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το συμβόλαιο συντήρησης του λογισμικού να είναι σε ισχύ ή να ανανεωθεί πριν τη διαδικασία της αντικατάστασης της άδειας χρήσης.

3. ΚΟΣΤΟΣ

Μετά το πέρας του ενός έτους για τη σύναψη νέου συμβολαίου συντήρησης ισχύουν τα παρακάτω:

3.1 Κόστος συμβολαίου

Το κόστος του συμβολαίου συντήρησης κοστολογείται σύμφωνα με τι τιμολογιακές πολιτικές της εταιρείας και προκαταβάλλεται κατά την έναρξη του συμβολαίου. Αυτές ωστόσο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αν έχετε λάβει το λογισμικό-demo για να το αξιολογήσετε η χρήση του λογισμικού υπόκειται στους παρακάτω όρους:

4.1. Άδεια χρήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για 15 ημέρες χρήσης.

4.2 Περιορισμένες λειτουργίες

Το λογισμικό για αξιολόγηση είναι ένα τμήμα του πλήρους λογισμικού με περιορισμένες δυνατότητες συνήθως ως προς το πλήθος των δεδομένων που μπορείτε να καταχωρήσετε σε αυτό.

4.3 Περιορισμοί ευθύνης

Ο κατασκευαστής του λογισμικού δεν παρέχει τεχνική υποστήριξη και συμβόλαια συντήρησης σε λογισμικό που χρησιμοποιείται για αξιολόγηση, ούτε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά σε δεδομένα προκληθεί από κακή χρήση του λογισμικού.